Şeb-i yeldayı müneccimle muvakkit ne bilir

Şeb-i yeldayı müneccimle muvakkit ne bilir
Mübtela-yı gama sor kim geceler kaç saat

Sabit

0 yorum: